Tuesday, April 8, 2008

Saturday, March 22, 2008

Leptir

Leptir,
Reč i insekt u zimi.
Moj prvi poklon.
Na dan rodjenja
Leptir,
Ime i životinja u mećavi.
Naš poslednji izlaz.
U smrt od studi
Leptir,
Nada i spas u bespuću.
Moj sačuvani osmeh.
Po trenu smirenja
Leptir...